úřední e-deska

menu

úvodní stránka
o obci Rudka
obecní symboly
zastupitelstvo
kontakty
GDPR
hospodaření obce
SDH Rudka
svazky obcí
knihovna
mateřská škola
naše akce
společenská kronika
fotogalerie
videa
naučná stezka
Poskytnuté informace dle zák. 106/1999
důležité odkazy
registr oznámení
elektronická podatelna
autor stránek

poslední akce

Kouzelník Katonas

Jihomoravské dožínky 2019

Repríza divadelního představení

Cyklovýlet

Sranda Match

Vavřinecká pouť

Návštěva v knihovně

Róčtí ochotníci
- O dvanácti měsíčkách...?

Hasičská soutěž
ve Veverských Knínicích

Hasičská soutěž
na Hlíně

Hasičská soutěž
v Újezdě

Zábavné odpoledne

  Zdravý den

Hasičské závody

Den matek

Vítání ptačího zpěvu

Návštěva divadla

Den Země

Exkurze starostů
ze Znojemska

Velikonoce

Výlov rybníka

Senior bez nehod

Společné technické školky

Skautský cestovatelský podvečer

Oslava MDŽ

Návštěva divadla

Dětský karneval

Obecní ples

Návštěva turistů
z Ivančic

Beseda o Rudce

Novoroční vycházka
k prameni Bobravy
 

 

 

fotogalerie - květen 2011 – Soutěž o Vesnici roku

 


Již sedmnáctý rok se v naší zemi koná soutěž Vesnice roku, jejímž cílem je snaha vyzdvihnout aktivity obcí, jejich přestavitelů a občanů. A protože si myslíme, že v Rudce se rozhodně nemáme za co stydět, ba právě naopak, rozhodli jsme se do soutěže přihlásit.
V pondělí 30. května t.r. nás v odpoledních hodinách přijela navštívit desetičlenná hodnotitelská komise. Na její příjezd netrpělivě čekalo mnoho lidí, nejen občané naší vesnice, ale i hosté z okolních vesnic a měst. 
Velmi nás potěšilo, že zapojit se do programu chtěl skoro každý. Nebylo nutné někoho přemlouvat, ale všichni jsme chtěli ukázat, co dovedeme, jak se bavíme, čím zde v Rudce žijeme. 
Po slavnostní famfáře a milém uvítání dětmi v kyjovských a skautských krojích následovalo pěvecké vystoupení zdejších důchodců. Za doprovodu harmoniky zazpívali píseň o Rudce, která byla pro tuto příležitost složená. Poté předvedly své umění místní mažoretky.
Na komisi pak čekali koně zapřažení do bryčky, aby je provezli naší vesnicí. První krátká zastávka se konala u Boží muky, kde členové mysliveckého sdružení pohovořili o své činnosti. Pozvali také naše hosty na ochutnávku zvěřinového guláše.
U hospody se komise seznámila s její historií a zhlédla vystoupení sportovců, chlapců, kteří cvičí tai-či, žen, jež propadly kouzlu zumby, a starších dam cvičících s míči. 
U rekonstruované hasičky byli vzorně nastoupeni místní hasiči včetně zásahové jednotky. Předseda hasičů pronesl proslov o historii sboru v Rudce, zásahová jednotka pak u rybníka předvedla útok. 
Komise pak na bryčce odjela do další části naší obce – na Výpustek. Zde byli upozorněni zejména na požární nádrž, fotbalové hřiště, dětské hřiště, navštívili mateřskou školu, kde jim děti předvedly krátké, ale pěkné představení, knihovnu, kde pohovořili s místní knihovnicí, a dozvěděli se také o budově vodárny, vodě v naší obci a plánované výstavbě čistírny odpadních vod.
Čas rychle ubíhal a vzácné hosty bylo třeba pohostit. Proto jsme se rychle vrátili k obecnímu úřadu, kde jim byla zazpívána píseň Dobrodružství s bohem Panem. V společenských prostorách obecního úřadu si členové komise mohli prohlédnout kroniku obce, knihy a materiály o obci, fotografie a fotoknihy zachycující dění v naší obci. U jednotlivých stolečků se představili i zástupci včelařů a majitelé místní zemědělské farmy. K vidění byly také překrásné kroje a rukodělné výrobky vytvořené občany naší obce.
V zasedací místnosti pak čekal slíbený zvěřinový guláš, ale také krajové speciality – pokrmy z brambor na slaný i sladký způsob. Asi chutnaly, když si ženy – členky komise – poprosily o recept.
A už nezbývalo než se s hosty rozloučit. Vyprovázela je celá vesnice zpěvem za doprovodu harmoniky.
Věříme, že se hostům naše obec líbila a čas s námi strávený je potěšil. To, jestli jsme mezi ostatními obcemi přihlášenými do soutěže obstáli, se dozvíme již v pondělí 6. června. Ale již nyní víme, že zdejší občané si zaslouží velké poděkování za svou přítomnost na celé akci a veškerou pomoc a podporu.
                                                                                             Mgr. Eva Čermáková