úřední e-deska

menu

úvodní stránka
o obci Rudka
obecní symboly
zastupitelstvo
kontakty
GDPR
hospodaření obce
SDH Rudka
svazky obcí
knihovna
mateřská škola
naše akce
společenská kronika
fotogalerie
videa
naučná stezka
Poskytnuté informace dle zák. 106/1999
důležité odkazy
registr oznámení
elektronická podatelna
autor stránek

poslední akce

Kouzelník Katonas

Jihomoravské dožínky 2019

Repríza divadelního představení

Cyklovýlet

Sranda Match

Vavřinecká pouť

Návštěva v knihovně

Róčtí ochotníci
- O dvanácti měsíčkách...?

Hasičská soutěž
ve Veverských Knínicích

Hasičská soutěž
na Hlíně

Hasičská soutěž
v Újezdě

Zábavné odpoledne

  Zdravý den

Hasičské závody

Den matek

Vítání ptačího zpěvu

Návštěva divadla

Den Země

Exkurze starostů
ze Znojemska

Velikonoce

Výlov rybníka

Senior bez nehod

Společné technické školky

Skautský cestovatelský podvečer

Oslava MDŽ

Návštěva divadla

Dětský karneval

Obecní ples

Návštěva turistů
z Ivančic

Beseda o Rudce

Novoroční vycházka
k prameni Bobravy
 

 

 

fotogalerie - listopad 2011 – Vánoční strom

 


Začal advent
27. listopadu 2011 jsme se v podvečer již podeváté sešli u zvoničky, abychom byli přítomni slavnostnímu rozsvícení vánočního stromu v Rudce.
Všechny přítomné přivítala nejen paní starostka M. Jirglová, ale i P. Dominik, který nám připomněl původní poslání adventu.
Jako obvykle si pěkné pásmo připravily děti z mateřské školy pod vedením p. ředitelky I. Skřivánkové a p. učitelky A. Hvězdové.
Rádi jsme si poslechli báseň v přednesu p. Kedové o vánočním stromečku.
Koledy i speciálně upravenou vánoční píseň zazpívali i ti dříve narození.
Do programu přispěly písní a slovem i rodiny Staňkových.
Prokřehlí jsme se odebrali do společenské místnosti obecního úřadu, abychom se zahřáli teplým čajem.
Někteří z nás se potěšili výhrou z adventní tomboly.
Všem občanům přejeme pokojné prožití adventních dní.
                                                                                                     Eva Čermáková