úřední e-deska

menu

úvodní stránka
o obci Rudka
obecní symboly
zastupitelstvo
kontakty
GDPR
hospodaření obce
SDH Rudka
svazky obcí
knihovna
mateřská škola
naše akce
společenská kronika
fotogalerie
videa
naučná stezka
Poskytnuté informace dle zák. 106/1999
důležité odkazy
registr oznámení
elektronická podatelna
autor stránek

poslední akce

Kouzelník Katonas

Jihomoravské dožínky 2019

Repríza divadelního představení

Cyklovýlet

Sranda Match

Vavřinecká pouť

Návštěva v knihovně

Róčtí ochotníci
- O dvanácti měsíčkách...?

Hasičská soutěž
ve Veverských Knínicích

Hasičská soutěž
na Hlíně

Hasičská soutěž
v Újezdě

Zábavné odpoledne

  Zdravý den

Hasičské závody

Den matek

Vítání ptačího zpěvu

Návštěva divadla

Den Země

Exkurze starostů
ze Znojemska

Velikonoce

Výlov rybníka

Senior bez nehod

Společné technické školky

Skautský cestovatelský podvečer

Oslava MDŽ

Návštěva divadla

Dětský karneval

Obecní ples

Návštěva turistů
z Ivančic

Beseda o Rudce

Novoroční vycházka
k prameni Bobravy




 

 

 

fotogalerie - březen 2012 – Oslava MDŽ

 


Ani v letošním roce jsme v Rudce nezapomněli na oslavu Mezinárodního dne žen.
K této příležitosti jsme se sešli v neděli 11. března 2012 v odpoledních hodinách ve společenské místnosti obecního úřadu.
Význam svátku žen připomenul místostarosta Miroslav Čermák. Zastupitelé obce pak obdarovali přítomné ženy květinou. Pro všechny zúčastněné bylo připravené i sladké pohoštění.
Sváteční odpoledne zpříjemnily svým milým vystoupením děti z MŠ Rudka pod vedením paní ředitelky Ivany Skřivánkové a paní učitelky Aničky Hvězdové.
O netradiční zábavu se postaraly ženy ze Zbraslavi, které předvedly, jak umí tančit kankán. 
Naopak již tradiční zábavou je u nás v Rudce zpěv za doprovodu harmoniky pana Karla Jirgla. S chutí jsme si opět zazpívali oblíbené písničky a zažili společně velmi příjemné nedělní odpoledne.
                                                                                                     Eva Čermáková