úřední e-deska

menu

úvodní stránka
o obci Rudka
obecní symboly
zastupitelstvo
kontakty
GDPR
hospodaření obce
SDH Rudka
svazky obcí
knihovna
mateřská škola
naše akce
společenská kronika
fotogalerie
videa
naučná stezka
Poskytnuté informace dle zák. 106/1999
důležité odkazy
registr oznámení
elektronická podatelna
autor stránek

poslední akce

Kouzelník Katonas

Jihomoravské dožínky 2019

Repríza divadelního představení

Cyklovýlet

Sranda Match

Vavřinecká pouť

Návštěva v knihovně

Róčtí ochotníci
- O dvanácti měsíčkách...?

Hasičská soutěž
ve Veverských Knínicích

Hasičská soutěž
na Hlíně

Hasičská soutěž
v Újezdě

Zábavné odpoledne

  Zdravý den

Hasičské závody

Den matek

Vítání ptačího zpěvu

Návštěva divadla

Den Země

Exkurze starostů
ze Znojemska

Velikonoce

Výlov rybníka

Senior bez nehod

Společné technické školky

Skautský cestovatelský podvečer

Oslava MDŽ

Návštěva divadla

Dětský karneval

Obecní ples

Návštěva turistů
z Ivančic

Beseda o Rudce

Novoroční vycházka
k prameni Bobravy
 

 

 

fotogalerie - duben 2012 – Návštěva v Rudici

 


Ve čtvrtek 19. 4. 2012 se čtyřčlenná výprava žen z Rudky (Marie Jirglová, Marie Sedláčková, Marie Jašová, Eva Čermáková) vydala na výlet do Rudice.
Cílem jejich cesty bylo navázání kontaktů a partnerství s jmenovanou obcí. Rudice nebyla vybrána náhodou. Názvy obou obcí jsou si podobné a podobná je i dávná historie – v blízkosti Rudky i Rudice se v minulosti těžila železná ruda.
V Rudici jsme byly přivítány členem obecního zastupitelstva, p. J. Klimoszem, který nás zavedl do zajímavého rudického objektu - větrného mlýna. Zdejší průvodce nás již očekával a zajímavě nám vyprávěl nejen o historii mlýna, ale seznámil nás i s geologickými zajímavostmi Rudice a okolí a také se speleologickými aktivitami v známém Rudickém propadání.
Poté naši skupinu rozšířil pan starosta Roman Šebela, který potvrdil zájem rudické strany o navázání partnerství.
Partnerství mezi městy a vesnicemi je velmi rozšířenou zvyklostí. Partnery se mohou stát obce či města jednoho státu či států naprosto rozdílných. My jsme si vybrali první možnost, aby odpadla jazyková bariéra. Přáli bychom si, aby spolupráci navázaly např. školské subjekty. Věříme, že společný jazyk by mohli najít lidé staršího věku z obou obcí. Partnerství nabízí možnosti spolupráce i podnikatelům. Ale hlavně je to možnost pro kohokoli poznat nová místa, nové tváře. Rudice a její blízké okolí nabízí nepřeberné množství výletů a aktivit. Ale ani my v Rudce se nemusíme bát, že bychom neměli co ukázat a čím se pochlubit. Přejeme si, aby se naše záměry vyplnily a občané Rudky a Rudice se stali novými přáteli.
                                                                                                  Eva Čermáková