úřední e-deska

menu

úvodní stránka
o obci Rudka
obecní symboly
zastupitelstvo
kontakty
GDPR
hospodaření obce
SDH Rudka
svazky obcí
knihovna
mateřská škola
naše akce
společenská kronika
fotogalerie
videa
naučná stezka
Poskytnuté informace dle zák. 106/1999
důležité odkazy
registr oznámení
elektronická podatelna
autor stránek

poslední akce

Kouzelník Katonas

Jihomoravské dožínky 2019

Repríza divadelního představení

Cyklovýlet

Sranda Match

Vavřinecká pouť

Návštěva v knihovně

Róčtí ochotníci
- O dvanácti měsíčkách...?

Hasičská soutěž
ve Veverských Knínicích

Hasičská soutěž
na Hlíně

Hasičská soutěž
v Újezdě

Zábavné odpoledne

  Zdravý den

Hasičské závody

Den matek

Vítání ptačího zpěvu

Návštěva divadla

Den Země

Exkurze starostů
ze Znojemska

Velikonoce

Výlov rybníka

Senior bez nehod

Společné technické školky

Skautský cestovatelský podvečer

Oslava MDŽ

Návštěva divadla

Dětský karneval

Obecní ples

Návštěva turistů
z Ivančic

Beseda o Rudce

Novoroční vycházka
k prameni Bobravy
 

 

 

fotogalerie - květen 2012 - Setkání hokejistů HC Rudka

 


Dne 5.května 2012 v 15,00 se v penzionu U Němců uskutečnilo setkání hokejistů a funkcionářů, kteří se v minulosti aktivně podíleli na činnosti HC Rudka.
Za zastupitelstvo obce Rudka se akce zúčastnil místostarosta M. Čermák a Eva Čermáková. Setkání hokejistů a funkcionářů zahájil pan Josef Šrámek, který také všechny přítomné požádal o minutu ticha za všechny sportovce, kteří již nejsou mezi námi. Podměty, vedoucí k sepsání druhého dílu kroniky HC Rudka připomněl ing. František Tranda. Na hokejovou minulost Rudky zavzpomínal zakladatel týmu pan Josef Křivánek. O vydání kroniky pohovořil i hlavní sponzor ing. Pavel Prokeš.
Místostarosta M. Čermák ocenil zejména nezměrné úsilí, které autoři druhého dílu kroniky HC Rudka věnovali shromáždění všech příběhů, vzpomínek a informací, jež zaplnily stránky zmíněné knihy. Vážíme si také přínosu knihy pro další generace, které si mohou přečíst, jak se v Rudce dříve žilo a sportovalo.
Všem bývalým sportovcům, hokejistům, rozhodčím a dalším funkcionářům přejeme hlavně pevné zdraví a také chuť do další záslužné činnosti.
                                                                                                   Miroslav Čermák

Foto : Miroslav Čermák, František Votava