úřední e-deska

menu

úvodní stránka
o obci Rudka
obecní symboly
zastupitelstvo
kontakty
GDPR
hospodaření obce
SDH Rudka
svazky obcí
knihovna
mateřská škola
naše akce
společenská kronika
fotogalerie
videa
naučná stezka
Poskytnuté informace dle zák. 106/1999
důležité odkazy
registr oznámení
elektronická podatelna
autor stránek

poslední akce

Kouzelník Katonas

Jihomoravské dožínky 2019

Repríza divadelního představení

Cyklovýlet

Sranda Match

Vavřinecká pouť

Návštěva v knihovně

Róčtí ochotníci
- O dvanácti měsíčkách...?

Hasičská soutěž
ve Veverských Knínicích

Hasičská soutěž
na Hlíně

Hasičská soutěž
v Újezdě

Zábavné odpoledne

  Zdravý den

Hasičské závody

Den matek

Vítání ptačího zpěvu

Návštěva divadla

Den Země

Exkurze starostů
ze Znojemska

Velikonoce

Výlov rybníka

Senior bez nehod

Společné technické školky

Skautský cestovatelský podvečer

Oslava MDŽ

Návštěva divadla

Dětský karneval

Obecní ples

Návštěva turistů
z Ivančic

Beseda o Rudce

Novoroční vycházka
k prameni Bobravy
 

 

 

fotogalerie - červen 2012 – Soutěž Vesnice roku

 


Po loňském úspěchu naší obce v soutěži o Vesnici roku jsme se i letos rozhodli podat přihlášku. I když momentálně budujeme kanalizaci a obec je rozkopaná ,myslíme si, že soutěž není jen o tom, jak vesnice vypadá, ale o tom, jak se v ní žije.
V pátek 8.6.2012 nás navštívila krajská hodnotitelská komise. Po krátkém přivítání jsme přešli k prezentaci obce. Chtěli jsme ukázat, jak to na vesnici chodí a chodilo po celý rok. Pásmo si připravili naši spoluobčané a program rozdělený do čtyř ročních období jsme nazvali Rok v Rudce.
Poté zastupitelé obce pozvali členy komise na obecní úřad, kde byly k nahlédnutí kroniky, fotografie a členové zastupitelstva zodpovídali i dotazy , týkající se naší obce. Po ukončení prezentace občané hosty vyprovodili zpěvem za doprovodu harmoniky.
Závěrem musíme poděkovat všem, kteří se podíleli na sestavení programu , všem, kteří nám pomáhali, ale také všem, kteří nás přišli svou účastí podpořit. Největším přínosem této akce je, že se lidé mají možnost sejít a mají k sobě blíž.
Naše snaha byla oceněna a velmi nás všechny potěšilo získání Oranžové stuhy za spolupráci obce a zemědělských subjektů v krajském kole soutěže a zároveň postup do celostátního kola. Velice si tohoto ocenění vážíme a je to pro nás výzva na další aktivity.
                                                                                                         Marie Jašová