úřední e-deska

menu

úvodní stránka
o obci Rudka
obecní symboly
zastupitelstvo
kontakty
GDPR
hospodaření obce
SDH Rudka
svazky obcí
knihovna
mateřská škola
naše akce
společenská kronika
fotogalerie
videa
naučná stezka
Poskytnuté informace dle zák. 106/1999
důležité odkazy
registr oznámení
elektronická podatelna
autor stránek

poslední akce

Kouzelník Katonas

Jihomoravské dožínky 2019

Repríza divadelního představení

Cyklovýlet

Sranda Match

Vavřinecká pouť

Návštěva v knihovně

Róčtí ochotníci
- O dvanácti měsíčkách...?

Hasičská soutěž
ve Veverských Knínicích

Hasičská soutěž
na Hlíně

Hasičská soutěž
v Újezdě

Zábavné odpoledne

  Zdravý den

Hasičské závody

Den matek

Vítání ptačího zpěvu

Návštěva divadla

Den Země

Exkurze starostů
ze Znojemska

Velikonoce

Výlov rybníka

Senior bez nehod

Společné technické školky

Skautský cestovatelský podvečer

Oslava MDŽ

Návštěva divadla

Dětský karneval

Obecní ples

Návštěva turistů
z Ivančic

Beseda o Rudce

Novoroční vycházka
k prameni Bobravy
 

 

 

fotogalerie - srpen 2012 - Pouť a hody

 


Uplynulý víkend proběhl v Rudce ve znamení oslav svatého Vavřince, patrona naší farnosti.
Možná bychom mohli říci, že se u nás uskutečnil taneční maratón, neboť v pátek, v sobotu i v neděli se konala taneční zábava. O hudbu se postarala v pátek skupina Pikárdi, v sobotu Galáni a v neděli pan Jan Bende.
V sobotu odpoledne se po požehnání v domašovském kostele předávalo stárkám a stárkům hodové právo – nejprve domašovským panem starostou T. Pitrochou a poté paní starostkou M. Jirglovou na Obecním úřadě v Rudce. Stárci zatančili v obou vesnicích Českou besedu. Ti, kdo ji neviděli odpoledne, měli příležitost k jejímu zhlédnutí ještě večer.
Při sobotní zábavě bylo možné vyhrát některou z cen z připravené tomboly. Děti měly možnost zařádit si ve skákacím hradě.
Po všechny tři večery se na zábavách podávaly výtečné speciality, o něž byl jako tradičně velký zájem.
V neděli při mši svaté byly požehnány dary, jež stárci přinesli k oltáři. Přítomní byli obdarováni vavřineckým perníčkem.
Závěrem se sluší poděkovat všem (a není jich málo), kteří svůj volný čas věnují přípravě všech zmíněných akcí. Bez jejich ochoty a nadšení by se podobné akce, na nichž se můžeme pobavit všichni, rozhodně neuskutečnily. Dík jim patří určitě právem.
                                                                                                                                             Eva Čermáková