úřední e-deska

menu

úvodní stránka
o obci Rudka
obecní symboly
zastupitelstvo
kontakty
GDPR
hospodaření obce
SDH Rudka
svazky obcí
knihovna
mateřská škola
naše akce
společenská kronika
fotogalerie
videa
naučná stezka
Poskytnuté informace dle zák. 106/1999
důležité odkazy
registr oznámení
elektronická podatelna
autor stránek

poslední akce

Kouzelník Katonas

Jihomoravské dožínky 2019

Repríza divadelního představení

Cyklovýlet

Sranda Match

Vavřinecká pouť

Návštěva v knihovně

Róčtí ochotníci
- O dvanácti měsíčkách...?

Hasičská soutěž
ve Veverských Knínicích

Hasičská soutěž
na Hlíně

Hasičská soutěž
v Újezdě

Zábavné odpoledne

  Zdravý den

Hasičské závody

Den matek

Vítání ptačího zpěvu

Návštěva divadla

Den Země

Exkurze starostů
ze Znojemska

Velikonoce

Výlov rybníka

Senior bez nehod

Společné technické školky

Skautský cestovatelský podvečer

Oslava MDŽ

Návštěva divadla

Dětský karneval

Obecní ples

Návštěva turistů
z Ivančic

Beseda o Rudce

Novoroční vycházka
k prameni Bobravy
 

 

 

fotogalerie - říjen 2012 – Ptačí podzim

 


V pátek 12.10.2012 odpoledne se před mateřskou školou uskutečnila zajímavá a prospěšná akce nazvaná Ptačí podzim. K její realizaci došlo v rámci projektu 72 hodin, který si klade za cíl motivovat k veřejně prospěšným pracím.
Iniciátorem celé akce byl pan ing. Ivo Hertl, Ph.D. ten také odvedl největší díl práce. Na místo se dostavil s připraveným krmítkem pro ptáčky. Společnými silami jsme pak krmítku přidělali střechu, opatřili ho barvou a po vybrání vhodného místa jsme ho připevnili na dřevěný kůl.
Hlavně děti, které se přišly podívat, pan Hertl poučil o tom, čím je vhodné ptáčky přikrmovat a čím rozhodně ne. Pověděli jsme si, jaké druhy ptáků u nás v zimě můžeme u krmítka spatřit. Potom jsme se vydali na krátkou procházku do lesa.
Mezitím byl připraven ohníček, na kterém jsme si celí vymrzlí opekli špekáčky.
Pan Hertl dětem i dospělým přislíbil, že nás bude o jednotlivých druzích ptáků pravidelně informovat.
Děti z mateřské školy mají tedy zimní úkol: pozorovat ptáčky a nezapomenout na ně s krmením. My ostatní jim můžeme pomáhat.
                                                                                                                                         Eva Čermáková

Zimní přikrmování ptáků
Mnoho ptačích druhů, které se u nás vyskytují, během podzimu odlétá do oblastí s příznivějším podnebím a s dostatkem potravy. Ptáci zůstávající u nás přes zimu rádi přijmou, především za tuhých zim se silnými mrazy a vysokou sněhovou pokrývkou, pomoc ze strany člověka ve formě přikrmování. Nejrozšířenější a nejznámější je přikrmování na krmítku i když způsobů, jak ptáky přikrmovat, je podstatně více.
Jak krmítko vyrobit a kam ho umístit?
Nejvhodnějším a nejdostupnějším materiálem pro výrobu krmítka je dřevo, ale pro vytvoření jeho jednotlivých částí, zejména stříšky, můžeme použít i kovu nebo umělých hmot. Vhodná jsou především tzv.automatická (samosypná) krmítka.Na velikosti a tvaru krmítka nezáleží - mělo by být spíše větší a prostornější, aby umožnilo konzumovat potravu i větším ptačím druhům (např. kosům) .Důležitá je především dostatečně velká stříška, která chrání předkládanou potravu před vlhkem a sněhem. Základnu, na niž předkládáme potravu, je nutno opatřit nízkým zábradlím (asi 2 cm), aby vítr nesmetal potravu na zem.Vyrobené krmítko umístíme na volném prostranství na klidném a přehledném místě, minimálně 1,5 m nad zemí a alespoň 2 m od nejbližšího stromu. Na stromě je dobré krmítko zavěsit pomocí drátu nebo provázku za větev. Tímto opatřením předejdeme napadení ptáků toulavou kočkou nebo kunou. Tzv. tukové krmítko zhotovíme z převráceného květináče, poloviny skořápky kokosového ořechu nebo borové či smrkové šišky. Květináč zalijeme tukovou směsí (rozehřátý tuk se semínky či drcenými ořechy) a necháme vychladnout a ztuhnout, šišku do této směsi namočíme. Vyvěšujeme na místa, na která nesvítí slunce, aby se tuk nerozpustil.
Pro zrnožravé ptáky sbírající potravu na zemi (strnadi, pěnkavy) je možné vytvořit tzv. stříškový zásyp. Jde o dřevěnou stříšku rozměrů přibližně 1x1 m, kterou umístíme na čtyři kůly, přední kůly asi 60-80 cm vysoké, zadní jen 20 cm, případně stříška může sahat až na zem.
Co patří na krmítko?
Z potravin konzumovaných lidmi můžeme ptákům nabídnout ovesné vločky, strouhanou housku (ne slanou!), maso (nakrájené na kousky), strouhanou mrkev, tvaroh, vnitřní sádlo nebo lůj. Použít můžeme i jakákoliv semena (slunečnice, proso, konopí, mák, lněné semínko,řepka), velice vhodná jsou drcená jádra vlašských a lískových ořechů. V obchodech lze zakoupit přímo speciální míchané směsi pro krmení ptáků. V přírodě můžeme nasbírat různé plody a bobule: jeřabiny, plody bezu černého,hlohu, rakytníku, břečťanu či svídy, semínka bodláků apod. Ideálním krmivem do zásypu je tzv. zadina - odpad od mlátiček a čističek obilí,obsahující především semena plevelů.
Kdy začít s krmením?
S krmením můžeme začít již začátkem listopadu. Krmivo podáváme pravidelně, zpočátku menší dávky. Za mrazů a při vyšší sněhové pokrývce je žádoucí dávky zvyšovat. Přikrmovat můžeme až do konce března.
Čím zásadně krmit?
Potrava předkládaná ptákům na krmítko by měla být kvalitní a nezkažená. V žádném
případě nesmíme dopustit, abychom se prostřednictvím krmítka zbavovali kuchyňského odpadu a zbytků. Takováto potrava totiž ptákům způsobuje značné zažívací potíže a může vést až k jejich úhynu. Ptáky nikdy nekrmíme těstovinami, slanými, kořeněnými a uzenými výrobky ani přepáleným lojem!
Jakou potravu mají nejraději?
Sýkory (koňadra, modřinka, babka, uhelníček, parukářka), brhlík, šoupálek - olejnatá semena, lůj, tuková směs. Pěnkavy, zvonci, strnadi, dlaskové, vrabci a kosi - semena plevelů (zadina) a obilovin.Tyto druhy často navštěvují zásyp. Kosi a kvíčaly - plody nejrůznějších bobulovin, jablka.Strakapoudi - nejraději konzumují lůj nebo tukovou směs. Dravci - dravé ptáky lze na vhodných místech, kde se vyskytují, krmit čerstvými zbytky masa, vnitřnostmi apod. V těchto případech je však nutno dbát na dodržení hygienických a veterinárních předpisů.

Text © Česká společnost ornitologická
www.cso.cz