úřední e-deska

menu

úvodní stránka
o obci Rudka
obecní symboly
zastupitelstvo
kontakty
GDPR
hospodaření obce
SDH Rudka
svazky obcí
knihovna
mateřská škola
naše akce
společenská kronika
fotogalerie
videa
naučná stezka
Poskytnuté informace dle zák. 106/1999
důležité odkazy
registr oznámení
elektronická podatelna
autor stránek

poslední akce

Kouzelník Katonas

Jihomoravské dožínky 2019

Repríza divadelního představení

Cyklovýlet

Sranda Match

Vavřinecká pouť

Návštěva v knihovně

Róčtí ochotníci
- O dvanácti měsíčkách...?

Hasičská soutěž
ve Veverských Knínicích

Hasičská soutěž
na Hlíně

Hasičská soutěž
v Újezdě

Zábavné odpoledne

  Zdravý den

Hasičské závody

Den matek

Vítání ptačího zpěvu

Návštěva divadla

Den Země

Exkurze starostů
ze Znojemska

Velikonoce

Výlov rybníka

Senior bez nehod

Společné technické školky

Skautský cestovatelský podvečer

Oslava MDŽ

Návštěva divadla

Dětský karneval

Obecní ples

Návštěva turistů
z Ivančic

Beseda o Rudce

Novoroční vycházka
k prameni Bobravy
 

 

 

fotogalerie - březen 2011 - Oslava MDŽ

 


Oslava Mezinárodního dne žen

V neděli 6. března 2011 jsme si připomněli svátek žen, jenž je slaven a připomínán po celém světě. Ve společenské místnosti obecního úřadu všechny přítomné ženy nejprve přivítal krátkým projevem místostarosta Miroslav Čermák.
Potěšit nás přišly děti z místní mateřské školy, které si s paní učitelkou Aničkou Hvězdovou připravily pěkné pásmo básniček a písniček. Zazpívat jsme si mohly za doprovodu kapely pana Jana Víta. Ženy byly obdarovány kytičkou a popovídaly si u kávy či čaje a zákusku.
Děkujeme obecnímu úřadu za příjemně strávené odpoledne.
                                                                                                Mgr. Eva Čermáková