úřední e-deska

menu

úvodní stránka
o obci Rudka
obecní symboly
zastupitelstvo
kontakty
hospodaření obce
SDH Rudka
mikroregion
knihovna
mateřská škola
naše akce
společenská kronika
fotogalerie
videa
služby
Poskytnuté informace dle zák. 106/1999
důležité odkazy
registr oznámení
elektronická podatelna
autor stránek

poslední akce

Rozsvěcení stromečku

Zájezd hasičů

Advent v Rudce

Oslava svatého Martina

Zdravý den
s dýňováním

Kreslení pravou mozkovou hemisférou

Výlov rybníka

Rybářské závody

Den seniorů

Babské hody

Posezení s panem farářem

Pouť v Rudce

Sranda match

Prokopské krojované hody

Tajemství staré bambitky

červen 2017 - Setkání rodáků

Vycházka k prameni Bobravy

Oznámení výsledků soutěže Vesnice roku 2017

Memoriál Ferdinanda Šrámka

Oslava Dne matek

Hasičské závody
v Újezdě u Rosic

Pálení čarodějnic

Hasičské závody

Velikonoce

Zelené pivo v Rudce

Vepřové hody

Oslava MDŽ

Cirkus Karneval
v Rudce

Návštěva muzikálu Angelika

Přednáška

Dětský karneval

Ples

Pohádkové sportovní odpoledne

Návštěva muzikálu

Návštěva turistů
z Ivančic

Tříkrálová sbírka

Novoroční vycházka
 
 

 

 

knihovna

 

 

provozní doba
čtvrtek 16-18 hodin

e-mail
knihovna@obecrudka.cz

knihovnice
Zdeňka Šumberová

CENÍK POPLATKŮ A NÁHRAD
Obecní knihovny v Rudce

ZÁKLADNÍ SLUŽBY
Půjčování knih a časopisů a poskytování ústních informací zdarma

DALŠÍ SLUŽBY A NÁKLADY NA EVIDENCI ČTENÁŘŮ

Evidenční poplatek s platností na 12 měsíců
dospělí                      40,-- Kč
děti do 15 let             20,-- Kč


UPOMÍNKY
Upomínací dopis       10,-- Kč

DALŠÍ SANKČNÍ POPLATKY
Dílčí poškození knihovní jednotky 20,-- Kč a výše podle stupně poškození

Platnost ceníku od 1.1.2004

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROVOZNÍ ŘÁD PRO VYUŽÍVÁNÍ INTERNETU

1. Přístup na Internet je umožněn zájemcům po předložení platného OP.

2. Uživatel musí ovládat základy práce na počítači s operačním systémem Windows a základní principy práce s počítačovou sítí Internet.

3. Uživatel má právo pracovat s počítačem po dobu jedné hodiny. Tuto dobu lze po dohodě s knihovníkem prodloužit, nečeká-li na uvolnění počítače další zájemce.  

4. Je možné používat pouze stávající software. Je zakázáno nahrávat na disk jakékoliv soubory, instalovat aplikace stažené z Internetu, používat e-mail, služby FTP, nebo měnit nastavení konfigurací Windows, Internet, Explorer či jiného programového vybavení.

5. Informace získané při práci s Internetem je možné vytisknout za poplatek 2,- Kč za stránku (černobílý text) a 8,- Kč za stránku (barevný text). Přenos souborů na diskety není povolen.

6. Není dovoleno provozování počítačových her a není dovoleno navštěvovat stránky Internetu, jejichž obsah není vhodný k prohlížení ve veřejných prostorách.

7. Knihovna neodpovídá za obsah informací a rychlost připojení.

8. V případě porušení provozního řádu bude uživateli přístup k Internetu ukončen bez nároku na vrácení poplatku.