úřední e-deska

menu

úvodní stránka
o obci Rudka
obecní symboly
zastupitelstvo
kontakty
hospodaření obce
SDH Rudka
mikroregion
knihovna
mateřská škola
naše akce
společenská kronika
fotogalerie
videa
služby
Poskytnuté informace dle zák. 106/1999
důležité odkazy
registr oznámení
elektronická podatelna
autor stránek

poslední akce

Rozsvěcení stromečku

Zájezd hasičů

Advent v Rudce

Oslava svatého Martina

Zdravý den
s dýňováním

Kreslení pravou mozkovou hemisférou

Výlov rybníka

Rybářské závody

Den seniorů

Babské hody

Posezení s panem farářem

Pouť v Rudce

Sranda match

Prokopské krojované hody

Tajemství staré bambitky

červen 2017 - Setkání rodáků

Vycházka k prameni Bobravy

Oznámení výsledků soutěže Vesnice roku 2017

Memoriál Ferdinanda Šrámka

Oslava Dne matek

Hasičské závody
v Újezdě u Rosic

Pálení čarodějnic

Hasičské závody

Velikonoce

Zelené pivo v Rudce

Vepřové hody

Oslava MDŽ

Cirkus Karneval
v Rudce

Návštěva muzikálu Angelika

Přednáška

Dětský karneval

Ples

Pohádkové sportovní odpoledne

Návštěva muzikálu

Návštěva turistů
z Ivančic

Tříkrálová sbírka

Novoroční vycházka
 
 

 

 

mikroregion

 


Mikroregion Domašovsko
Obec Rudka je členem svazku obcí Mikroregion Domašovsko, který byl založen iniciativou starostů vesnic Domašov, Javůrek, Litostrov a Říčky koncem roku 1999. Jeho založení bylo vyvoláno potřebou koordinovat úsilí o rozvoj všech oblastí života obcí a snahou využít přírodního a kulturního bohatství území pro bezpečné a šetrné turistické a rekreační aktivity v blízkosti města Brna. Obec Rudka přistoupila do mikroregionu v roce 2005.

Základní myšlenkou Mikroregionu Domašovsko je koordinovaná spolupráce při obnově a rozvoji vesnic se zvláštním zřetelem na ochranu a tvorbu životního prostředí venkova a na uchování a znovuoživení historických tradic. Jeho cílem je podpora obyvatel vesnic, jejich samosprávy a zájmových sdružení, aby se především vlastními silami snažili o udržitelný rozvoj venkova. 

Obec

Plocha k. ú. v ha

Domašov

   593,3788

Javůrek

1.027,3178

Litostrov

   755,7000

Rudka

   414,0755

Říčky

   259,0362

Celkem

 3.049,5083

 

Obec

Počet obyvatel  

 

prosinec 2003

srpen 2007

Domašov

591

586

Javůrek

245

254

Litostrov

102

113

Rudka

335

353

Říčky

271

311

Celkem

1544   

1617   

 Pramen výchozích dat: 

Územně identifikační registr, prosinec 2003.

Aktuální údaje z obcí o počtu obyvatel k 31.8.2007.